Návrat na hlavní stranu

Starostín (CZ) - Goliňsk (PL)

Hraniční přechod Starostín - Goliňsk
charakter 1,3
Rozsah dopravy P,C,M,OA,B,N
Provozní doba nepřetržitá N - do 6 t celkové hmotnosti

Charakter: 1 - hraniční přechod pro občany všech států, 2 - pro občany ČR a PR, 3 - přechod pro malý pohraniční styk (Smlouva mezi ČR a PR o malém pohraničním styku, Praha 17.1.1995)

Druhy dopravy : P - pěší, C - cyklisté, M - motocykly, OA - osobní automobily, B - autobusy, N - nákladní doprava,
N1 - nákladní vozidla evidovaná v ČR a PR do užitečné hmotnosti 3,5 t (s výjimkou přeprav nebezpeč. nákladů), N2 - nákl. vozidla do 3,5 t evidovaná v ČR v okresech Bruntál, Šumperk a Jeseník a v PR ve Vojevodství Opole.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Hraniční přechod
AKTUALIZACE: Karel Raich (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 01.12.2007 v 21:46 hodin

Copyright 1999-2021 © Kam na Pardubicku, s.r.o.